Talent behouden en ontwikkelen

Talent is de brandstof voor economische groei. Voor Nederland en zeker voor Meierijstad is het groeiend gebrek aan talent dan ook een essentieel knelpunt.


Dit probleem is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard en vraagt om oplossingen in de sfeer van onderwijs, arbeidsmarkt, een activerend sociaal beleid, huisvesting, bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van Meierijstad voor (internationaal) talent. Met een krimpende beroepsbevolking in het vooruitzicht moeten er nu stappen worden gezet om voldoende talent te behouden, aan te trekken en te ontwikkelen.


De gemeente kan hierbij een rol spelen door de verbinding tussen gemeentelijke sectoren op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt (economie, sociaal domein en ruimte) te verbeteren, de samenwerking te versterken met het onderwijs en het bedrijfsleven en door gericht te zoeken naar subsidiemogelijkheden om ontwikkelingen op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt te ondersteunen.