Ondersteun zorgen voor elkaar, voor een beter welzijn

Is professionele hulp altijd beter dan de informele ondersteuning die mensen elkaar kunnen bieden? De kwaliteit van leven wordt beter als beide vormen van zorg en welzijn een rol kunnen spelen.


Wij vinden dat de gemeente belemmeringen bij het zorgen voor elkaar zoveel mogelijk moet wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan het verruimen van de mogelijkheden om mantelzorgwoningen op te richten.