Aandacht voor sportvoorzieningen

De VVD ziet de grote maatschappelijke betekenis van sport.

Gemeentelijk sportbeleid moet volgens de VVD de voorwaarden scheppen voor een gevarieerd en samenhangend aanbod van voldoende sportfaciliteiten. 

Tegelijkertijd moet sport voor iedereen toegankelijk zijn. En de VVD ziet hierin een actieve rol van de gemeente om de verenigingen hierin te ondersteunen, de regeldruk te verminderen en gemaakte afspraken te handhaven.