Sneller en beter van A naar B

Goede verbindingen zijn de levensaders van de samenleving, daarom vinden wij dat de gemeente daarin moet blijven investeren. Het wegwerken van achterstallig onderhoud staat voorop.


Verkeersstromen veranderen echter in de loop der tijd vandaar dat het realiseren van nieuwe verbindingen ook nodig is.


De VVD vindt dat de overheid een neutraal beleid moet voeren ten aanzien van diverse vormen van vervoer. Die zijn voor de VVD gelijkwaardig en belangrijk om te voldoen aan de totale vervoersbehoefte.