Kwalitatief onderwijs voor iedereen bereikbaar

De VVD wil dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. 

De gemeente moet hiernaast een actieve rol aannemen als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het onderwijs. Hiernaast vindt de VVD dat scholen een nadrukkelijke taak hebben bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. 

De VVD is voorstander van het openhouden van de kleinere basisscholen in Meierijstad, mits de kwaliteit van het onderwijs wel gewaarborgd kan blijven.