Scherpe financiële keuzes

In een begroting komen alle gemeentelijke beleidsterreinen bij elkaar. Ieder jaar wordt er door de gemeenteraad weer een afweging gemaakt waar meer of juist minder geld aan mag worden uitgegeven door het college.


De financiële lasten van wensen vanuit de samenleving die gemeentelijke inzet vergen zijn doorgaans groter dan de beschikbare inkomsten. De neiging om de gemeentelijke belastingen dan maar te verhogen om aan die wensen te kunnen voldoen is altijd aanwezig.


Dat is wat de VVD betreft niet de juiste weg. Om de lokale lasten laag te houden moet begroten gaan over het maken van scherpe keuzes.