Dienstverlening op niveau, de basis op orde

Gezien de huidige en verwachte krapte op de arbeidsmarkt is het behouden en werven van voldoende en kundige ambtenaren een grote uitdaging geworden.


Alleen met een goed bezette organisatie kan de gemeente de dienstverlening op niveau houden. We willen daarom dat het personeelsbeleid versterkt gaat worden. Het goed kunnen uitvoeren van gemeentelijke kerntaken moet gewaarborgd blijven.


Aanvullend hieraan willen we bij beleidswijzigingen getoetst zien of de gemeentelijke organisatie eventuele extra taken goed aankan. De basis op orde houden heeft voor ons prioriteit.