Versnel de woningbouw

© Henri van Hoorn

De vraag naar woonruimte is momenteel veel groter dan het aanbod. Voor een betere balans is een grotere woningvoorraad hoogst noodzakelijk.


Maar er zijn niet zomaar meer woningen in Meierijstad. Het vergt een focus op woningbouwplannen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en op het wegnemen van belemmeringen. Wij zien geen heil in het stapelen van eisen die aan nieuwbouwplannen worden gesteld.


De haalbaarheid komt daarmee onder druk te staan. Van initiatiefnemers verwachten we dat ze hun plannen voortvarend uitvoeren. We willen de beschikbare capaciteit efficiĆ«nt inzetten en niet langer wachten op vertraagde projecten; andere initiatiefnemers moeten ook de kans krijgen.