Meer vertrouwen = minder regels

Regels zijn er om te ordenen, niet om te frustreren. Met deze blik op regelgeving vinden wij dat de gemeentelijke regeldruk goed tegen het licht gehouden moet worden.


Zijn alle huidige regels nog nodig, kan het niet eenvoudiger en overzichtelijker? Regelgeving heeft invloed op de mate van verantwoordelijkheid en vertrouwen die je als overheid wil geven én heeft gevolgen voor de benodigde ambtelijke capaciteit.


Want als een gemeente minder hoeft te controleren blijft er meer tijd over voor andere zaken zoals het verbeteren van de dienstverlening.