(on)duidelijkheid over de komst van nog meer asielzoekers

Op maandag 9 januari was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst spreekt de burgemeester zijn jaarlijkse toespraak uit. Na vele loftuitingen aan de bevolking van Meierijstad schetste onze burgemeester Kees van Rooij ook de verwachtingen voor 2023. Gemeente Meierijstad heeft ook vele uitdagingen te tackelen in het komende jaar.

Eén van deze uitdagingen is de opvang van Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouder. In de commissievergadering van december is daar uitgebreid bij stil gestaan. Namens de VVD heeft ons raadslid Albert Dominicus gepleit voor meer statushouders (nieuwe Nederlanders) en minder asielzoekers omdat zo twee problemen in 1 keer opgelost konden worden. Statushouders mogen namelijk gewoon werken en direct integreren. Vastgesteld werd, raadsbreed, dat er plaats geboden gaat worden aan de huidige vluchtelingen en dat we een extra opgave hebben van 250 asielzoekers/statushouders.

Wat schetste onze verbazing tijdens de nieuwjaarsreceptie sprak de burgemeester over 1000 extra asielzoekers in 2023. De letterlijke tekst was: “we ernaartoe werken dat we dit jaar zo’n 1000 mensen extra een thuis of een tijdelijk thuis kunnen bieden in Meierijstad”. Ook in het Brabants Dagblad werd dit aantal overgenomen. Vele VVD stemmers spraken hun verbazing uit richting onze raadsleden. Ook de VVD-raadsleden waren onaangenaam verrast. Voor de VVD Meierijstad een reden om direct in de pen te klimmen en te vragen aan onze burgemeester of wij iets gemist hebben en waar dit getal vandaan komt.

We kregen een geruststellend antwoord. Er komen geen extra 1000 asielzoekers. De burgemeester doelde op de opvang die we al hadden afgesproken met elkaar. Het is de optelling van tijdelijk 450 Oekraïners (die er al zijn), 300 vluchtelingen en de reguliere taakstelling van statushouders. De uitleg van de burgemeester was dat het een hele opgave gaat worden om alle toezeggingen te huisvesten. En dat onderstreept de VVD. De VVD is blij met dit antwoord en de opstelling van de burgemeester als bruggenbouwer. Zo zie je maar dat een klein woordje als ‘extra’ veel stof kan doen opwaaien. Gelukkig is de onduidelijkheid nu duidelijk.