Verkeersveiligheid Nieuwe Eerdsebaan

De afgelopen recente jaren zijn daar nieuwe bedrijven gevestigd aan een ventweg. Maar waarbij er wordt gewerkt met het aantal ongevallen van de afgelopen 5 jaar in plaats van vooruit denken hoe de kans op verkeersongevallen geminimaliseerd kan worden in de nieuwe situatie.


Tijdens deze 5 jaar, waar vanuit wordt gegaan, waren de bedrijven aan de ventweg nog niet allemaal operationeel. Dus is het de vraag of dit een goed beeld geeft van de huidige situatie.


We zijn blij dat er al wel extra bebording en markeringen zijn aangebracht na een melding van ondernemers. Verder zijn we in afwachting van een onderzoek dat de provincie uit gaat voeren over verdere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te waarborgen.