Bijeenkomst Vereniging Kleine Kernen te Zijtaart

Hieronder het artikel over de Bijeenkomst Vereniging Kleine Kernen te Zijtaart! Leest u het artikel liever als PDF? Scroll dan naar beneden om het artikel te downloaden! In juni hebben honderdtal studenten landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning van de Universiteit Wageningen in opdracht van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant gedurende een week onze gemeente bezocht. De Vereniging Kleine Kernen heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid en de vitaliteit van de kleine kernen te willen behouden en bevorderen. De vereniging onderhoudt een goede relatie met de Universiteit van Wageningen.
 
De vereniging nodigt jaarlijks de leden (150 dorps- en wijkraden) uit om deel te nemen aan een project om een Toekomstvisie voor hun gebied te ontwikkelen. Voor deze zomer (7 – 17 juni)  heeft de VKK Noord-Brabant, uit een zevental aanvragen, haar keuze laten vallen op het verzoek van de dorpsraad Zijtaart. Een honderdtal studenten bezocht gedurende een week het gebied. Zij hielden interviews met inwoners, ondernemers en organisaties (zoals de dorpsraden). In de week daarna werkten zij hun ervaringen uit tot een toekomstvisie voor de lange termijn voor het betreffende gebied. In 2019 heeft de VKK Noord-Brabant dit met veel succes gedaan in de gemeente Steenbergen, in 2020 in Altena en vorig jaar waren de studenten actief in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
 
In de op 17 juni in het Dorpshuis te Zijtaart gepresenteerde Toekomstvisie werden ideeën geschetst over de ruimtelijke inrichting van Meierijstad in 2050. Mobiliteit, water, landbouw, wonen, werken, voorzieningen, natuur en recreatie waren de belangrijkste onderwerpen die voorbij kwamen in diverse presentaties en visies. Zie de visies echter niet als blauwdruk of als volledig onderbouwde beleidsdocumenten. Ze schetsen mogelijke opties, dromen, wensbeelden en zetten aan tot nadenken over wat er zou kunnen. Dat niet iedereen dezelfde wensen heeft en niet iedereen dezelfde mogelijkheden ziet wat betreft de toekomst van een gebied  zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat vergt een belangenafweging die uiteindelijk door de gemeenteraad van Meierijstad gemaakt zal gaan worden in de omgevingsvisie. Wij blijven het proces rond de totstandkoming van die omgevingsvisie goed volgen. De bijeenkomst in Zijtaart heeft daartoe inspiratie opgeleverd en we hopen dat er in de komende tijd meer inwoners, bedrijven en organisaties mee gaan en mee blijven denken over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Meierijstad.