Openbare laadpalen

Raadslid Albert Dominicus: ''We zijn blij met de uitbreiding van openbare laadpalen binnen onze gemeente. Nu vele inwoners aan het omschakelen zijn naar elektrisch rijden is de VVD van mening dat de rol van de gemeente een faciliterende moet zijn in dit transitieproces. Een faciliterende overheid is voor ons liberalen altijd van belang. Met deze invulling wordt invulling gegeven aan de slogan van de laatste verkiezingen: Straks = Nu''

Tot 21 juni kunnen er voorstellen worden ingediend: www.meierijstad.nl/laadpaal.