Wij hebben u nodig

Graag delen wij als bestuur enkele belangrijke data met u aangaande de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

·       Kandidaten* voor het lijsttrekkerschap kunnen zich tot 31 augustus 23:59 melden bij de secretaris

·       Kandidaten* voor de kieslijst kunnen zich melden tot 31 augustus 23:59

*Middels het volledig ingevulde formulier en voorzien van handtekeningen, te samen met de gevraagde documenten te mailen naar:
secretaris@meierijstad.vvd.nl 

De documenten zijn ook in mijnvvd terug te vinden, let op de VOG kan allen met het VVD formulier worden aangevraagd!
U dient het ingevulde VOG-formulier bij de gemeente in te leveren.

In de week van 25 t/m 29 oktober zal ALV 2  gepland worden. (Verkiezingsprogramma en groslijst) 

In de week van 29 t/m 3 december zal ALV 3 gepland worden. (Vaststellen kieslijst)

Het op ALV 1 vastgestelde Kaderstellend advies is ook in mijnvvd geplaatst

Om de verkiezingen tot een succes te maken kunnen wij niet zonder u hulp. Graag horen wij van u als u wat voor de VVD Meierijstad wil betekenen in een bestuursfunctie.