Vragen VVD over milieubeoordeling windturbines

De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitgesproken dat de landelijke normen voor het bouwen van windturbines in strijd zijn met het Europees recht en een eerdere uitspraak van het Europees Hof. De regering moet aan de slag om de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid aan te passen. Bij deze normen moet volgens de Raad van State ook een beoordeling worden gemaakt op gevolgen voor het milieu. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.

Wij hebben hierover enkele vragen aan het College gesteld:

1. Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor de recent vastgestelde Regionale Energiestrategie (RES) 1.0?

2. Wat zijn de gevolgen voor de voortgang en het onderzoek naar de verschillende zoekgebieden die zijn aangewezen? Worden deze nu tijdelijk on-hold gezet?

3. Wat betekent de uitspraak voor de nog te realiseren windmolens nabij de A50?

4. De Raad van State biedt ruimte aan de lokale overheid om eigen normen te stellen in het bestemmingsplan die - mits goed gemotiveerd – afwijken van de landelijke windturbine-normen. Is het college voornemens om hier gebruik van te maken of wachten we in het kader van zorgvuldigheid tot de nieuwe normstelling vanuit het Rijk?