Omnipark Erp


Denkrichting Omnipark Erp, Bijdrage 1e termijn VVD 

 

Een droompark, voorzitter

 

Daar hebben we het vandaag over. En dat bedoelen wij positief. Dit plan komt, met uitzondering van enkele hobbels, tegemoet aan een groot aantal wensen van betrokken stakeholders. Natuurlijk zijn er mitsen en maren, hoor ook de insprekers, maar voor Erp natuurlijk een ultieme droom als dit plan gerealiseerd kan worden.

 

Maar het droomscenario heeft ook een andere kant. Vooralsnog blijft het bij dromen. Een signaal wat ook de projectgroep Omnipark afgeeft aan de gemeente. Zij vraagt om ankerpunten. Begrijpelijk.

 

Het lijkt er ook op dat hoe langer we blijven dromen, hoe groter de dromen worden. Het kostenplaatje loopt op. Doordat indexeringen worden doorgerekend, maar ook doordat er extra voorzieningen aan het plan worden toegevoegd. Laten we direct onze grootste zorg op tafel leggen voorzitter: het plan zoals het er nu ligt, zonder dekking, in deze schaal is wat ons betreft totaal niet realistisch. Verwachtingenmanagement is op zijn plaats.

 

Dat brengt ons op het knoppenmodel. Wij snappen de uitgangspunten van zo’n model. Maar wie gaat er aan de knoppen draaien? In 2019 slikte de raad al een keer bij de hoogte van de geschetste investeringen en gaf het tijdens de behandeling toch wel duidelijk al een signaal af dat het zorgen heeft over de financiële haalbaarheid. Anderhalf jaar verder zijn de knoppen enkel verder opgedraaid, en er zijn nieuwe knoppen (denk aan de skillsgarden en molenbiotoop) aan het plan toegevoegd.

Een extra knop met een zak geld in plaats van een gat in het kostenplaatje zou mooi zijn, maar die hebben we nog niet gevonden.

 

Over de vraag wie gaan er aan de knoppen draaien, kun je twee kanten op: de Raad geeft een hard financieel kader mee waarbinnen de gemeente met stakeholders zoekt naar de optimale keuzes. De stakeholders draaien met gemeente samen aan de knoppen. Of we kiezen voor het andere uiterste: er komt een raadsvoorstel met verschillende knoppen en de Raad slaat er pardoes een aantal knoppen uit. Dat laatste scenario lijkt ons gezien de zorgvuldige voorbereidingen en betrokkenheid van alle partijen een ongewenst scenario en niet van deze tijd. Bovendien zien we dat ook niet gebeuren en gaf de recente OZB discussie al aan hoe moeilijk we het als Raad achteraf  eens worden over de knoppen, daar waar elke fractie andere prioriteiten legt. En toch: we moeten niet verzanden in een financieel onhoudbaar scenario.

-       Kan de wethouder ons vertellen:

o   Waar in het proces de beslispunten liggen?

o   Waar ligt het go/no-go moment voor het sportpark?

o   En kunt u ons en de initiatiefnemers een helder beeld geven van een realistisch tijdspad?

 

Wij vragen ons af: Kunnen wij u als raad helpen om het financiële plaatje en verwachtingspatroon over wat de gemeente kan bieden scherper stellen? Helpt het als we een stevig financieel kader meegeven, zodat u een stevigere onderhandelingspositie heeft met de werkgroep om samen aan de knoppen te draaien? En hoe voorkomen we dat onze opvolgers straks in een bodemloze put terechtkomen? Wij willen als VVD met dit plan geen hypotheek op de toekomstige begroting leggen!

 

U hoort het voorzitter, we zijn niet volledig overtuigd van de denkrichting. De inhoud van het Omnipark omarmen we, maar de weg ernaartoe is nog vol onbekend terrein, obstakels en mogelijk gevaar.

 

Als we met dit voorstel een volmondig ‘JA’ moesten geven voor de realisatie van dit park, dan zou dat ‘JA’ er vanuit onze fractie zeker niet gekomen zijn. Het voorstel vraagt zover echter niet te gaan. Eigenlijk besluiten we bijna nergens toe, dan tot een zoektocht naar iets waarvan het nog maar de vraag is dat het er ooit gaat komen. Die verwachtingen moeten duidelijk zijn, ook aan de initiatiefgroep.

 

Met dit voorstel kiezen we er wel voor om te blijven bewegen. Enerzijds vanwege de praktische noodzaak, zoals de noodkleedlokalen. Anderzijds vanwege het aanscherpen van die plannen. Maar maak die plannen dan niet groter, maar realistischer en concreter. We moeten werken aan beheersbaarheid en duidelijkheid rondom de projectkaders om van een droompark naar een sportpark te komen.