Reactie op onderwerp discriminatie

Op de vraag of de VVD Meijerijstad een korte reactie wil geven op het onderwerp discriminatie gaat het eigenlijk al mis. Een korte reactie is bijna niet mogelijk, want discriminatie is een zo breed onderwerp dat zich niet vangt in een paar woorden. Kort is het zo: discriminatie mag niet.

Er is een verschil tussen discriminatie die institutioneel is (door of vanuit de overheid) of discriminatie in bejegening tussen burgers onderling.

Het eerste kan de overheid goed zelf bestrijden door zelf niet te discrimineren en er op toe te zien dat haar ambtenaren dat ook niet doen. Dat sluit ook naadloos aan bij de grondbeginselen van de VVD, gelijkwaardigheid.  Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. In alle verscheidenheid aan afkomst, gezindheid, maatschappelijke, sociale en culturele voorkeuren zijn mensen gelijkwaardig.

Op discriminatie in bejegening tussen burgers onderling heeft de overheid minder grip, discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Het gebeurt en dat kan grote gevolgen hebben voor mensen die daardoor gekwetst worden en/of in een achtergestelde positie terecht komen om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.

Wat momenteel heel erg speelt is racisme. Terwijl het bij wet verboden is gebeurt het ook anno 2020 in Nederland nog.  Als VVD keren wij ons af van elke vorm van discriminatie of racisme. Wij willen dat daartegen hard wordt opgetreden, maar de oplossing zit in de verantwoordelijkheid die we als samenleving samen hebben.  We juichen het toe dat er door de samenleving op verantwoorde wijze actie wordt gevoerd om discriminatie uit te bannen, maar uiteraard wel binnen de Nederlandse wet- en regelgeving.  

Moeten er dan regels komen in Meierijstad voor erkenning of bestrijding van discriminatie? Wij denken van niet, nieuwe regels maken geen einde aan discriminatie, mensen wel.