Regionale Energiestrategie en Basisschool Eerde

De belangrijkste onderwerpen tijdens de recente commissievergadering van 9 april waren de Regionale Energiestrategie (RES) en de nieuwbouw van de Petrus en Paulusschool in Eerde in de huidige kerk. Lees hieronder de bijdrage in eerste termijn van de VVD. De besluitvorming over deze onderwerpen vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 7 mei. 

Regionale Energiestrategie (RES)

Met dit concept bod nemen we als gemeente Meierijstad onze ‘fair share’ als het gaat om de energietransitie. We zijn als raad de afgelopen tijd goed op de hoogte gehouden van de vorderingen binnen de regio én over wat dit bod kan betekenen voor Meierijstad. Zodra dit bod door het Planbureau voor de leefomgeving is doorgerekend zullen we weten of het regionale bod realistisch is. We hebben het met dit raadsvoorstel alleen over de opgave; over de ‘wat’-vraag. De vraag over hoe we die opgave gaan realiseren staat nu nog open. Die discussie moeten we nu dus ook niet gaan voeren; we komen als raad op dat vlak nog ruimschoots aan zet. De zorgvuldig uitgevoerde voorbereiding geeft ons het vertrouwen dat het Planbureau het regionale bod als haalbaar gaat beschouwen, maar daarvoor is het wel nodig dat we als raad akkoord gaan met dit voorstel zodat die doorrekening ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Wij zijn erg benieuwd naar het oordeel van het Planbureau, vandaar dat wij dit voorstel gaan steunen. 

Petrus en Paulusschool

Wat voor de VVD voorop staat bij dit voorstel, is dat er een goed schoolgebouw komt in Eerde. Daar ligt de kern en prioriteit van onze gemeentelijke verantwoordelijkheid in dit voorstel. Door de koppeling van de school aan de herbestemming van de kerk, neemt de complexiteit van dit voorstel toe, en dat is niet zonder gevolgen. 

Dit dossier heeft in Eerde al tot behoorlijk wat verdeeldheid gezorgd in het verleden, en dit wordt bekrachtigd door de brief van de dorpsraad. Dit plan wat er nu ligt is volgens het voorstel van het College met breed enthousiasme ontvangen. Kan de portefeuillehouder toelichten wat ervoor heeft gezorgd dat het draagvlak de voorbije periode is vergroot? En geldt dat ook voor de A-variant die nu in beginsel aan de raad voorligt?

Een kerkgebouw heeft vaak historisch een belangrijke plek in de gemeenschap en niet voor niets heeft het gebouw een status van gemeentelijke monument meegekregen. Toch vragen wij ons af wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is en wat het aan gemeentelijke investering en risico’s mag kosten om een dergelijk gebouw in stand te houden. 

In dit voorstel nemen we als gemeente heel veel verantwoordelijkheid op ons. Dat doen we door een directe bijdrage in de investering en de huur, maar ook door veel ‘verborgen’ en meer indirecte bijdragen. De constructies met betrekking tot grondprijzen en bestemmingsmogelijkheden voor de ontwikkelaar, grenzen wat ons betreft aan de ruimte en rol die je als overheid in een dergelijk dossier mag pakken. Portefeuillehouder: blijven we als overheid wel zuiver in dit voorstel? En nemen we niet te veel verantwoordelijkheid op ons die normaliter bij een ontwikkelaar of initiatiefnemer zou moeten liggen? Kan de portfeuillehouder ons geruststellen dat we voldoende zekerheden en zuiverheid behouden? En worden we niet te afhankelijk van de ontwikkelaar voor realisatie van de volledige restauratie?

We horen graag een reactie van de portefeuillehouder op onze vragen. Over het draagvlak in de gemeenschap. De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de zekerheden die we hebben. 

Want garanties zijn er slechts beperkt en risico’s zijn groot. Een gebouw als een kerk overnemen voor 1 euro indien de ontwikkelaar er niet uit komt klinkt natuurlijk als een koopje, maar in zo’n geval zijn we uiteindelijk veel verder van huis voordat we een dergelijk gebouw enigszins economisch rendabel krijgen.

Afwachtend op de reacties zijn we vooralsnog zeer, zeer voorzichtig positief gestemd over het voorstel. Positief omdat de potentie van de plannen enorm is en omdat we het lef van de zoektocht waarderen.  Maar de risico’s zien we ook en we zijn dan ook benieuwd naar reacties van andere fracties op dit voorstel.