Alternatieve raadsvergadering door Corona maatregelen

Helaas, maar begrijpelijk is wegens de maatregelen om Corona te beteugelen ook besloten om de raadsvergaderingen niet in reguliere vorm door te zetten. Om toch een aantal besluiten te kunnen laten plaatsvinden, is de raadsvergadering in zeer bijzondere vorm doorgezet. 

Wettelijk is slechts de aanwezigheid van één raadslid noodzakelijk om besluiten te nemen. Namens de voltallige gemeenteraad was raadslid Thijs van Zutphen aanwezig om aan deze plicht te voldoen. De besluiten die genomen zijn, waren door de voorbereidingscommissies al als hamerstukken aangemerkt. Normaal zou tijdens de raadsvergadering over deze onderwerpen ook geen discussie meer plaatsvinden. 

Het gros van de onderwerpen betrof bestemmingsplanwijzigingen, maar bijvoorbeeld ook de verordening Jeugdhulp. Dankzij deze besluiten kunnen de plannen doorgang vinden in de uitvoering en blijven ze niet op de plank liggen. 

Ook de volgende vergadercyclus zal niet onder normale omstandigheden plaatsvinden. Op donderdag 9 april vergaderen de commissies Mens & Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering via een internetverbinding. De vergadering is via livestream te volgen op de website van de gemeente Meierijstad.