Piet Klaasen

Biografie

Mijn naam isPiet Klaasen en ik woon aan de Ollandseweg in Sint Oedenrode, waar ik met veelplezier en toewijding voorzitter ben van het actieve buurtschap Oud-Rijsingen. Inmijn werkzame leven heb ik mij bezig gehouden met het kweken van bomen en hebik een kleine handelskwekerij gerund.

Gehuwd metAnja en vader van een volwassen zoon en dochter.

Sinds 2009lid van de VVD, van 2010 t/m 2014 als commissie lid en in het verkiezingsjaar2014 lijsttrekker voor onze partij destijds heb ik ook zitting genomen in delaatste gemeenteraad van Sint-Oedenrode. Van 2017 tot heden ben ik wederom actiefgeweest als burgercommissielid van onze nieuwe gemeente Meierijstad.

 

Waaromben je actief geworden?

Trachten eenbijdrage te leveren, middels een positieve houding, en actieve inzet, aan eenvoortvarende succesvolle toekomst gerichte samenleving. Mijn hobby’szijn een dagelijkse wandeling, fietsen en op zijn tijd biljarten, ook de politiekwil ik hieronder scharen omdat dit altijd mijn interesse heeft gehad. Omdat ikalweer heel wat jaren meedraai kan ik putten uit een behoorlijke levenservaringen brede kennissenkring. Mijn doel is dan ook om deze kennis en ervaring in tezetten om een bijdrage te leveren aan een voortvarend, succesvol en toekomst gerichtMeijerijstad.

 

Wat kan ervan je verwacht worden?

Graag zou ikzien dat we een financieel/economisch gezonde, sterke en daadkrachtige gemeentezijn en blijven, die door een goed beleid perspectief biedt aan haar inwoners,door hen te helpen, begeleiden en ondersteunen middels een uitgestoken hand ophet gebied van gezondheid, werk en ondernemerschap. Denk daarbij aan sterkeherkenbare kernen en een levendig en leefbaar buitengebied, waar het goedwerken, wonen en recreëren is. Maar ook een respectvolle politieke benadering jegens de gepensioneerden in onze gemeente.